MẬT ONG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

800.000

✔️Là chế phẩm của ĐTHT với Mật Ong thiên nhiên ngâm trong vòng một năm trước khi đóng gói đến tay người dùng với 20% ĐTHT và 80% Mật Ong.

✔️Khối lượng: 350g

Đặt hàng Xác nhận đơn hàng sau 5 phút